Thể chất

 

– Bé bắt đầu tự bước đi.

 

– Bé có thể cầm nắm và xoay chuyển đồ vật.

 

nc14

Trí tuệ

 

– Trí tò mò phát triển. Bé có thể quan sát chú mèo và biết lùi lại khi sợ hãi.

 

Xã hội

 

– Bé biết cách bày tỏ những mong muốn của mình. Khi muốn đi xuống, bé sẽ chỉ xuống. Khi muốn bạn chú ý, bé giật áo bạn. Và dù có thể chưa nói được nhiều, bé hiểu được nhiều những từ ngữ đơn giản mà bạn dùng với bé hàng ngày.

 

 
 
Tài liệu tham khảo: mum.carehub.vn