0-6 tháng

Phát triển thể chất

 

Thông thường, 3 tháng đầu bé lên cân nhanh, thường trên 800g mỗi tháng, nhưng sang tháng thứ tư bé chỉ tăng trung bình 600g và 2cm chiều cao mỗi tháng. Như vậy, tròn 6 tháng, bé thường có cân nặng gấp đôi lúc sinh và chiều cao khoảng 65cm. Trong giai đoạn này, bạn cũng có thể ước tính cân nặng bé theo công thức:

 

Cân nặng (kg) = [tuổi (tháng) + 9]/2

Continue reading