– Mặc dù sức ăn của một đứa trẻ thay đổi từ bữa trước qua bữa sau, sự biếng ăn đột ngột có thể là một dấu hiệu bệnh.

 

– Nếu em bé của bạn còn dưới sáu tháng và đã không chịu bú hai cữ liên tiếp hoặc qua hơn 8 giờ rồi mà không đòi bú, bạn hãy kêu ngay bác sĩ.

 

– Nếu bé bỏ ăn trong hơn 24 giờ, bạn hãy tìm thêm dấu hiệu bệnh khác

cham-soc-tre-suy-dinh-duong

Theo chamsocbe.com